fbpx

Arben Ymeraga

Partner Menaxhues

Arbeni është njeriu kyq i cili i kushton vëmendje çdo detaji, një aftësi të cilën e ka zhvilluar gjatë përvojës së tij mbi 25 vjecare në sektore të ndryshme të industrisë dhe në pozita menaxhese. Me profesion inxhinier i elektroteknikës, të cilën e praktojë për një kohë të shkurtë në vendlindje duke e vazhduar karrieren me Mabetex Group. Pas viti 1999 ishte pjesë e korpusit të organizatave humanitare dhe qeveritare në Kosovë për të vazhduar punën në ndërtimin e kapaciteteve në sektorin e IT-së si Drejtor i Departamentit të Teknologjisë Informative në Ministrinë e Administrates Publike e në të njejtën kohë duke shërbyer si Profesor Universitar për përgaditjen e kuadrove të reja. Me rritjen e kërkesave për shërbime të IT-së dhe zhvillimin e kompanive vendore, Arbeni iu bashkua kompanisë më të madhe në vend për shërbime të IT-se Cacttus, në manxhmentin udhëheqës. Që nga viti 2010 me themelimin e kompanisë Melita&Partners, mbikqyrë dhe udhëheqë të gjitha projektet