fbpx

mBOOKS

mBooks mundëson gjenerimin e Librave Tregtar, të blerjes dhe të shitjes, automatikisht nga QuickBooks të gjitha edicionet, pa bërë punë të dyfishtë. Ngarkesa e kundërt sipas % së objekteve te kompanitë ndërtimore si dhe ndarja e librave sipas pikave të shitjes apo lokacioneve të shitjes mundësohet poashtu. Ky produkt gjithashtu bën plotësimin e deklaratës së tvsh-së dhe është në harmoni të plotë me legjislacionin tatimor në Kosovë dhe Shqipëri.