fbpx

mInvoice

mInvoice mundëson gjenerimin e faturës me dy norma tatimore dhe dizajnimin e formës së faturës sipas nevojave tuaja drejtëpërdrejtë nga QuickBooks, të gjitha edicionet. Në harmoni të plotë me legjislacionin tatimor në Kosovë dhe Shqipëri.