fbpx

mprinter

mPrinter mundëson gjenerimin e kuponit fiskal me rastin e shitjes së bërë nga QuickBooks. Është në harmoni të plotë me legjislacionin tatimor në Kosovë dhe Shqipëri.