fbpx
ora analog me një burr duke vepruar si një akrep

mDigital Accounting

ora analog me një burr duke vepruar si një akrep
  • Regjistrim të shpenzimit përmes dërgimit të fotografisë
  • Faturim në lëvizje e sipër nga telefoni apo tableti
  • Informatë lidhur me pagesat e klientëve në çdo kohë
  • Ofertim, fletëporosi të blerjes dhe menaxhim të stoqeve në mënyrë automatike
  • Informacion mbi kush ju ka borxh, kujt i keni borxh, gjendjen e parasë në bankë në çdo kohë
  • Librat tregtar dhe formulari i TVSH-së i integruar me QuickBooks
  • Të gjitha raportet online nga telefoni, tableti apo kompjuteri
  • Pa investime në infrastrukturë të IT, mirëmbajtje të serverave, ruajtjes së backupave
  • Arkivim digjital të çdo dokumenti
  • Reduktim të kostove në paga pasi që nuk keni nevojë të angazhoni staf shtesë