fbpx

Bashkëpunimi me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore

Në kuadër të bashkëpunimit me Caritas Switzerland in Kosovo në projektin “Zhvillimi ekonomik rural i qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës #SIRED , jemi te lumtur t’ju njoftojme për nënshkrimin e Memorandumit të Bashkëpunimit me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore

Fondi Kosovar për Garanci Kreditore është institucion i pavarur i cili përmes institucioneve të regjistruara financiare, mbulon rrezikun për kreditë e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM-të) duke lehtësuar qasjen në financa. Këtu përfshihen edhe fermerët me numër identifikues të fermës.

Bashkëpunimi me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore do të ndihmojë në adresimin e ngritjes së kapaciteteve në edukimin financiar dhe kontabilitetin digjital duke ju rritur mundësitë fermerëve dhe agrobizneseve për një qasje më të lehtë në financa.

Ndani këtë lajm:

More Posts

Send Us A Message

Na lini t'ju ofrojmë konsulencë, e përmes saj
të identifikojmë nevojat e biznesit tuaj.