fbpx

Zgjidhje të Kontabilitet për Biznese Moderne, Dinamike dhe Diverse

BizSolution nuk është vetëm një zgjidhje softuerike; është një partner strategjik që kupton thellësisht biznesin tuaj dhe industrinë ku veproni.

Çka adresojmë ne

Ne mund t'iu ndihmojmë

Çfarë do të përfitoni

Përmes këshillave tona biznesi rritet, fuqizohet dhe standardizohet në treg.

Mësim praktik

Menaxhimin e kohës pa stres

Konsulencë

Progres në rritje

Jeto gjelbër

Partneritetet

Zgjedh eksperiencën tënde të kontabilitetit?

Desktop

Vendimmarrje e Zgjuar

Projektuar për bizneset që kanë prioritet të kenë numrat dhe raportet e tyre financiare në mënyrë të sigurt brenda hapësirës së tyre. Është zgjidhja e personalizuar për kompanitë që vlerësojnë menaxhimin e brendshëm të të dhënave.

Online

Gjithmonë Aktiv

Rezultatet

Për të qenë lider në treg, nevojitet një partneritet i bazuar në fakte, profesionalizëm dhe konsistencë.

Partnerët Teknologjik

Rruga e BizSolution

Dëshironi të rrisni kapacitetet e ekipit përmes trajnimeve, njohurive dhe konsulencës një hap me kohën? BizSolution ju njofton me hapat e parë të rritjes:

Identifikimi i Nevojave

Ne nuk flasim vetëm me ju; ne ju dëgjojmë dhe analizojmë çdo aspekt të biznesit tuaj për të krijuar një zgjidhje që është e përshtatshme.

Automatizimi i Proceseve

Nga vendosja e softuerit në infrastrukturën tuaj teknologjike deri te integrimi i moduleve shtesë si mBooks dhe mPayroll, ne e bëjmë të gjithë procesin sa më të qetë dhe të pashqetësuar për ju.

Trajnimi Praktik

Duke përdor të dhëna nga rasti juaj konkret për të trajnuar ekipin tuaj. Kështu, ata jo vetëm që mësojnë, por edhe aplikojnë njohuritë në praktikë.

Informacione të integruara

Me pako mbështetëse dhe konsulencë, ne i pasurojmë operacionet tuaja të përditshme.

Çka e bën BizSolution të veçantë?

Krijuar nga Kontabilistët për Kontabilitetin
700
Klienta
Të vetmit ofertues të softuerit QuickBooks në regjion.
4
Shtete

Kujt i dedikohet BizSolution?

Industritë e gatshme për inovacion dhe rritje.

Bizneset që janë të orientuara ndërkombëtarisht ose që planifikojnë të zgjerojnë operacionet jashtë vendit.

Kompanitë që kanë ekip kontabilistësh dhe dëshirojnë të përmirësojnë performancën e tyre.

Organizatat që janë të interesuara në marrjen e granteve ose në pjesëmarrje në tendera.

Prodhimtarët

Ju mund të menaxhoni inventarin tuaj, të gjurmoni kostot, të automatizoni proceset dhe të thjeshtoni menaxhimin e porosive, duke rritur efikasitetin dhe fitimet.

Ndërtimtarët

Personalizoni raportet, gjurmoni kostot e punës, thjeshtoni faturimin, menaxhoni kontraktorët dhe integrohuni me aplikacionet specifike të ndërtimit.

Ofertuesit Digjital

Përshtatur për bizneset e bazuara në shërbime, gjurmoni kohën dhe shpenzimet e pafaturuara, dërgoni fatura pa mundim dhe siguroni pagesa të sakta me tarifa faturimi të personalizueshme.

Institucionet Edukative

Institucionet arsimore trajtojnë aspekte të ndryshme financiare, duke përfshirë tarifat familjare, furnizimet, listën e pagave dhe shpenzimet e kontraktorit.

Organizatat Jo-Qeveritare

Gjurmimi i thjeshtuar i fondeve të donatorëve, raportimi i automatizuar i pajtueshmërisë dhe raportet e specializuara të donatorëve.

Agro-bizneset

Përcaktoni, analizoni dhe gjurmoni kostot, duke përfshirë kostot e rendimentit, planifikoni përpara për sezonin me informacionin e duhur financiar dhe fitoni fleksibilitet pagese.

Bisedo me Ekipin Tonë

Mjaftojnë vetëm 60 sekonda për të humbur kontrollin e plotë të financave tuaja, andaj që është e rëndësishme të mbani një qëndrim të kujdesshëm dhe të menaxhoni ato me kujdes për të parandaluar pasojat e mundshme financiare.

Tregime Suksesi

Partneritet që rezultuan në sukses.

Identifikimi i Nevojave

Nga zbatimi tek trajnimi dhe mbështetja e vazhdueshme për ekipin tuaj.

Zgjidhjet

Aplikimi i metodave profesionale dhe më moderne në Cloud.

Rezultatet

Duke tranformuar kontabilitetin digjital klienti ka rritur qarkullimin dhe të hyrat financiare.