fbpx

Melita&Partners përfundon me sukses viti Akademik I Biznesit nga BPB

Në qytetin e Gjakovës është përmbyllur cikli i fundit për këtë vit i Akademive të Biznesit nga BPB që për vitin e tretë me radhë ofrojnë shërbime jofinanciare të dedikuara për bizneset mikro, të vogla dhe të mesme.

Përmes këtyre akademive, dhjetra biznese nga ky regjion patën mundësinë të trajnohen rreth Menaxhimit Financiar dhe Rritjes së Biznesit, nga Melita Ymeraga Melita&Partners, si mundësi e re për përfitimin e njohurive të reja dhe praktikave në zgjidhjen e sfidave strategjike që ballafaqohen këto biznese.

Ky projekt tregon më së miri dedikimin e BPB-së për të qenë afër klientëve, me qëllim në ngritjen e të bërit biznes në një tjetër nivel për të gjithë pjesëmarrësit, që ndikon direkt në zhvillimin e ekonomisë së vendit.

Ndani këtë lajm:

More Posts

Send Us A Message

Na lini t'ju ofrojmë konsulencë, e përmes saj
të identifikojmë nevojat e biznesit tuaj.