fbpx

Punëtoria në kuadër të bashkëpunimit me Caritas-in Zviceran

MelitaAndPartners është një ndër implementueset e projektit të Caritas Zviceran, “Zhvillimi Ekonomik Rural i Qëndrueshëm dhe Gjithëpërfshirës (#SIRED)”.

Në kuadër të këtij projekti ne do të zhvillojmë një mekanizëm lehtësues në Qasjen në Financa për Fermerët dhe Agro-Bizneset.

Duke u nisë nga nevoja që në këtë projekt të përfshihen edhe palët të cilat kanë rol qenësor në financimin e industrisë së bujqësisë, kemi nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Bankën për Biznes – #BPB, KEP Trust – KEP dhe Fondin Kosovar për Garanci Kreditore – FKGK, me ç’rast do të koordinohemi që ky projekt të implementohet me sukses.

Ndani këtë lajm:

More Posts

Send Us A Message

Na lini t'ju ofrojmë konsulencë, e përmes saj
të identifikojmë nevojat e biznesit tuaj.