fbpx

FRUTON është antari më i ri i familjes së Melita&Partners.

FRUTON është një kompani e cila bën prodhimin e pijeve 100% organike. Ata zgjodhën Melita&Partners për implementimin e QuickBooks, Edicionit për Prodhues në mënyre që të kenë informata të sakta rreth menaxhimit të prodhimit, stoqeve, normativave për cdo produkt final dhe koston e mallit të shitur. Kjo u mundësua përmes trajnimit për përdorim të QuickBooks nga Melita&Partners.


Melita&Partners, Partneri juaj I besueshëm