fbpx

Pyetjet kryesore që duhet ti bëni vetes para se të aplikoni për kredi biznesi

Arben Ymeraga

2 minuta lexim

Nëse keni biznes ekzistues apo sapo keni filluar ndërmarrjen tuaj të parë, mund gjendeni në pozitë që ju duhet të huazoni mjete për të zhvilluar biznesin tuaj. Por, marrja e një kredie biznesi është një proces që kërkon shqyrtim të kujdesshëm.

Vetëm mendimi për të marrë një hua apo kredi, dikë mund të trembë shumë. Mirëpo në anën tjetër vet fakti se ju jeni në biznes privat është një hap goxha i madh që jo gjithkush mund ta bëj.

Nganjëherë biznesi juaj ka nevojë për një dorë shtesë për të qenë në gjendje të rritet dhe të ketë sukses, në të kundërtën ju mund të humbasni momentin dhe gjithcka ju mbetet të pendoheni pse nuk e keni provuar mundësinë e zhvillimit.

Zgjedhja për të marrë një hua apo kredi biznesi nuk është gjithmonë një vendim i lehtë, veçanërisht nëse keni obligime tjera për t’u shqetësuar. Para se të hidhni hapin dhe të aplikoni, bëjini vetes këto pyetje për huanë/kredinë lidhur me biznesin dhe para se të bëni ndonjë lëvizje për cdo gjë këshillohuni me kontabilistin tuaj, të dhënat financiare si dhe planin e rrjedhës së parasë.

1.   A më nevojitet me të vërtetë kredia për biznes?

Së pari ju duhet t’i bëni vetes pyetjen ndoshta më të rëndësishme -A më duhet vërtet një kredi biznesi? Gjëja e fundit që dëshironi të bëni është të merrni një kredi kur nuk keni nevojë, ose të merrni kredi në emër të biznesit dhe të shkoni në pushime vjetore?!?! Ju kurrë nuk duhet të merrni borxhe shtesë vetëm sa për të thënë që je në trend me kredi biznesi. 

Analizoni mundësitë zhvillimore dhe përcaktoni se a ju duhet vërtet një kredi biznesi përpara se të bëni ndonjë lëvizje. Mund të eksploroni edhe rrugët tjera përpara se të shkoni në rrugën e kredisë. Për shembull, mund të kërkoni ndihmë nga “investitorët engjuj”, miqtë ose familja, por jo tek huadhënësit joformal

2.   Për cka dhe sa mjete më nevojiten ?

Nëse e përcaktoni se është koha që ju të merrni një hua/kredi, pyetja tjetër që duhet të bëni vetes është ajo se për cka keni nevojë keni nevojë për fonde. Për shembull ju mund të keni nevojë për kredi për të:

·         Bleni pajisje/makineri të reja

·         Investoni në stoqe (keni mundësi të siguroni çmim të mirë me theks tani që me  periudhën e COVID, ka vështirsë në furnizim dhe kostot e transportit janë shumëfishu)

·         Investoni në marketing

·         Përmirësoni rrjedhën e parave

·         Zgjeroni biznesin tuaj

·         Renovoni ambientin e punës

·         Dëshironi të mirëmbani kontinuitetin e pagesës së pagave të ekipit

E sa mjete më nevojiten varet nga disa faktor, si:

·         Për çfarë planifikoni të përdorni fondet

·         Shitjet tuaja vjetore bruto (gross profiti)

·         Borxhi ekzistues, llogaritë e pagueshme etj.

A duhet të kem biznes plan?

Përgatitja e një plani biznesi, duhet të jetë një pikënisje e mirë për të përcaktuar se sa duhet ë merrni hua/kredi. Në rastin më të mirë një biznesi plan parapëlqehet të ketë përshkrim pse ju nevojitet kredia dhe si planifikoni ta ktheni atë.

Komunikimi i informacioneve financiare është  shumë i rëndësishëm kur negoconi me palë të jashtme. Dmth edukimi në aspekte  dhe terminologji financiare ju ngrit konfidencën para palëve tjera. Kontabiliteti i qartë dhe menaxhimi i financave është shumë i dobishëm kur aplikoni për një kredi në një bankë ose kur tërhiqni investitorë të mundshëm.

Kur një bankë analizon një kërkesë për kredi, ajo  kërkon nga biznesi pasqyrat financiare me një qëllim të vetëm , të kuptoj nëse kompania është në gjendje të ripaguajë kredinë. Por gjëja kryesore  pse ju nevojiten pasqyrat  financiare dhe plani i rrjedhës së parasë është që ju vet si biznes të bindeni se a keni mundësi të ktheni kredinë e jo vetëm banka dhe të operoni me skenare të ndryshme të rrjedhës së parasë.

Bankat sigurohen që kompania të ketë shlyer huatë e mëparshme në kohë, raportin aseteve dhe obligimeve ku merren parasysh edhe elemente tjera të rëndësishme para se të aprovojnë kredinë.

Nga ana tjetër, investitorët potencial kërkojnë se në çfarë segmenti operon kompania, profitabilitetin e kompanisë, konkurrencën, fitimet e kaluara të kompanisë,

Kur ju nevojiten mjetet?

Kurrë mos e leni të aplikoni për kredi në momentin e fundit kur ju nevojiten mjetet. Aplikimi në minutën e fundit ju siguron mjete me kosto  të lartë me interesa të larta dhe obligime tjera.

Të aplikosh për një kredi biznesi është një proces administrativ dhe jo fortë argëtues. Pronarët e bizneseve startup dhe  ato në rritje kanë sfida në marrje të kredisë për shkak të mungesës së historisë së kredive dhe për këtë arsye e kanë vështirë të bindin institucionet që ideja tyre zhvillimore mundëson kthimin në kohë të kredisë. Një gjë që ndihmon shumë në këtë proces është formalizimi i biznesit. Sa ma keq që biznesi i ka letrat dhe gjërat nuk përputhen aq më vështirë dhe shtrenjtë do të del kredia.  Bankat aplikojnë kushte preferenciale për ato biznese që janë të formalizuar mirë në aspekt të kolateralit dhe hipotekës dhe kriteret për mbulushmëri të kredisë janë shumë të vogla për biznese që janë të formalizuara. 

Një gjë është e sigurtë biznesi juaj nuk mund të zhvillohet ose rritet nëse nuk keni një kanal të huazimit ose kredi marrjes prandaj për të siguruar një kredi të favorshme është shumë me rëndësi që letrat mi qit n’vij.

E për mi qit letrat n’vij ne kemi në dispozicion teknologji të reja që ju mundësojnë të keni qasje në të dhënat e juaja, raportet financiare dhe menaxheriale në cdo kohë. Nëse ju vazhdoni të operoni vetëm me kontabilist të jashtëm me të cilin shkëmbeni dokumente 1 herë në muaj atëherë ju si biznes do të humbasni momentin e vendimarrjes dhe do shpenzoni shumë me tepër kohë për të mbledhur dhe konsoliduar të dhënat nga exceli, letrat nga kontabilisti, fletorja e juaj e shënimeve dhe kështu rriten shansat to mos jeni bindës para palës që  do ju aprovoj kredin/huanë dhe vështirsoni jetësimin e idesë tuaj.

Prandaj mos humb kohë, qiti letrat n’vij!

8 mënyra për ta përdorur QuickBooks dhe të kurseni 8 orë në javë.

Shkruar nga : Arti Ymeraga

5 minuta lexim

Si një biznes i vogël, ju jeni duke kryer detyra që përsëriten dhe marrin kohë. Me një qasje të dobët ndaj biznesit dhe duke përdorur maksimumin e burimeve njerzore, automatizimi i këtyre detyrave të përsëritura mund të kursejë disa orë pune në javë

Nëse tashmë po përdorni QuickBooks për të menaxhuar llogaritë dhe financat tuaja, është koha të shfrytëzoni potencialin e plotë të QuickBooks duke e integruar atë me aplikacionet të tjera të punës.

Bazuar në llojin e punëve, ne kemi shkruar një listë të 8 integrimeve të QuickBooks për të automatizuar detyra të përsëritura dhe për të kursyer kohë.

1.      Gjurmimi I kohës dhe lista e pagave për punonjësit

A bën biznesi juaj llogaritjen e pagave në bazë të orëve në pune? A ka biznesi juaj freelancers të cilët paguhen me orë? Në vend që të mbani një shënim manual të orëve të tyre të faturueshme ose të trajtoni listat e pagave muaj në muaj, ju mund ta automatizoni atë me QuickBooks Time për të thjeshtuar pagesën e pagave. Me këtë integrim në vend, ju mund të shihni se kush po punon në cilën detyrë, çfarë po punojnë dhe se sa orë kanë punuar për një periudhë të caktuar kohore.

2.     Menaxhoni porositë nga faturat e QuickBooks

Menaxhimi i inventarit mund të jetë një sfidë e madhe për bizneset e vogla në industrinë e e-commerce. Ka disa fatura që mund t’ju duhet të krijoni në QuickBooks pas çdo porosie të suksesshme të vendosur në aplikacionin tuaj të e-commerce. Në vend që t’i bëni të gjitha manualisht, lidhni QuickBooks me zgjedhjen tuaj të aplikacionit të e-commerce dhe automatizoni atë. Vendosni rrjedhat e punës për të krijuar porosi kundër faturave të reja pagese, shtoni një faturë kundër një azhurnimi të ri të porosisë dhe krijoni më shumë raste të tilla përdorimi.

QuickBooks Online ka integrim me Shopify që ju lejon të menaxhoni dhe organizoni porositë, klientët, inventarin dhe transportin. Ju mund të krijoni rrjedha të ngjashme të automatizuara të punës me platforma të tjera të e-commerce si ShipStation, Etsy etj.

3.     Menaxhimi I projekteve përmes integrimeve në QuickBooks

Si një përson I cili mirret me financat e kompanisë ose si një ekip financash, mund t’ju duhet të përdorni me shumë aplikacione për të mbajtur fatura, për të caktuar detyra, për të ndjekur progresin dhe për t’u siguruar që të mos humbni njoftime të rëndësishme. Një aplikacion për menaxhimin e projekteve mund të jetë i dobishëm për të ruajtur detyrat e të gjithëve, dhe gjithashtu të mbajë një shënim të progresit të punës/projektit. Në vend që të përdorni QuickBooks për të kontrolluar faturat ose pagesat e reja menaxhimin e projektit për të shtuar manualisht detyra të reja për çdo faturë të re ose pagesë, ju mund ta automatizoni të gjithë këtë proces.

QuickBooks integrohet me BigTime që ju lejon të krijoni rrjedha të automatizuara të punës për të ndjekur shpenzimet dhe detyrat. Sidoqoftë, nëse jeni duke përdorur aplikacione të tjera të tilla si Trello ose Asana, ju mund të lidhni QuickBooks Online me këto aplikacione dhe të automatizoni shtimin e detyrës kundrejt faturave të reja, pagesa të reja, porosi të reja etj.

4.     Sinkronizoni kontaktet e klientit dhe historinë e blerjes

Të dhënat e klientit janë shumë të rëndësishme për çdo biznes. Me informacionin e azhurnuar të klientit, është e lehtë të kuptosh qëllimin e blerjes së klientit dhe kohën që mund të duhet për të arritur shitjen. Pikërisht për këtë është një ide e mirë të sinkronizoni të gjitha informacionet e pagesave nga QuickBooks në CRM tuaj. Duke integruar QuickBooks me zgjedhjen tuaj të CRM, ju mund të krijoni rrjedha të automatizuara të punës për të sinkronizuar të gjitha informacionet e kontaktit dhe historinë e blerjes së secilit klient, si dhe të keni një pamje të zogjve të fazës së blerjes së secilit klient.

Ju mund ta integroni QuickBooks me Salesforce, Zoho CRM, ose ndonjë CRM tjetër që po përdorni.

5.     Krijo klienta në QuickBooks duke importuar informatat nga aplikacione të ndryshme

A jeni një biznes I cili krijon klienta të ri në QuickBooks në baza ditore? Kjo është një detyrë që kërkon kohë dhe konsumon energji për dëtyra më të rëndësishme nëse nuk automatizohet.

Ju mund të merrni shënime të klientëve përmes Google Sheets. Lidhni QuickBooks me Google Sheets/Excel dhe krijoni automatikisht klientë të rinj në QuickBooks kundrejt shënimeve të reja të formularit.

Ju mund të lidhni QuickBooks me aplikacionet si JotForm për të mbajtur përgjigjet e formës dhe për t’i kthyer ato në klientë të QuickBooks.

6.     Krijoni fatura bazuar në fazat e marrëveshjes

Për bizneset e vogla që po ndjekin procesin e tyre të shitjeve në një CRM, ky automatizim mund të jetë mjaft i dobishëm, veçanërisht, nëse ju keni një volum të madh të shitjeve në proces. Në vend që të krijoni manualisht fatura për çdo marrëveshje që mbyllni, thjesht mund të konfiguroni një automatizim që e bën atë për ju kur azhurnoni fazën e marrëveshjes në CRM tuaj. Ju mund të përdorni kohën e kursyer për t’u përqëndruar në mbylljen e marrëveshjeve të reja!

Lidhni QuickBooks me HubSpot ose Pipedrive për të mbajtur shënime të klientëve dhe për të krijuar fatura kur të ndryshohet faza e marrëveshjes.

7.     Dërgoni përkujtesa me email për faturat në pritje të pagesës.

QuickBooks Online është një softuer i shkëlqyeshëm për të gjeneruar automatikisht fatura. Sinkronizimi i QuickBooks Online me email,gmail etj, mundëson që ti dërgoni klientëve tuaj kujtësa të automatizuara para afatit të fundit për pagesën e një faturë.

Ju mund të integroni QuickBooks Online me Gmail, Mailchimp ose ActiveCampaign për dërgimin email të shënjestruara dhe mbajtjen e një ore në të dhënat e reja ose të ndryshuara të klientëve. Nuk ka më kujtesa manuale ose rikontroll të vazhdueshëm për detyrimet në pritje.

8.     Njofto ekipin në aktivitetet në QuickBooks

Shumica e bizneseve funksionojnë në mënyra manuale ku duhet të ju dergojnë njoftime ekipit për detyra të caktuara. Përmes automatizimit mund t’i bëni të ditur ekipit tuaj kur shtohet një klient i ri ose nëse pagesa mundësohet në QuickBooks Online. Njoftimet e menjëhershme jo vetëm që ndihmojnë ekipin tuaj të financave për të qëndruar në rrugën e duhur, por gjithashtu vepron si një motivim. Mbi të gjitha, një njoftim i ri pagese është më shumë si një fitore e vogël për ju dhe ekipin tuaj!

Nëse përdorni Slack për komunikim të brendshëm, mund të konfiguroni rrjedha të automatizuara të punës për ta mbajtur ekipin tuaj në çdo aktivitet që ndodh në QuickBooks.

Përmbledhje

Duke përdorur këto procese automatizimi, bizneset e vogla mund të kursejnë lehtësisht më shumë se 8 orë pune në javë! Kjo është pothuajse një ditë e tërë pune. Pasi të sinkronizoni pagesat dhe faturat tuaja me aplikacione të tjera, thjesht mund të lini që rrjedhat e punës të bëjnë pjesën tjetër, ndërsa JU përqendroheni në zhvillimin e biznesit tuaj. Integroni QuickBooks Online me aplikacionet tuaja të preferuara të punës dhe lironi kohën tuaj të çmuar për të bërë gjëra që kanë më shumë rëndësi 🙂 

Nëse biznesi juaj ende ka procese manuale të kontabilitetit, po ju kushton para dhe kohë.

Shkruar nga : Arti Ymeraga

5 minuta lexim

Sistemet e teknologjisë së lartë për menaxhimin e kontabilitetit dhe mjetet e teknologjisë ekzistojnë për të ndihmuar bizneset të përmirësojnë efikasitetin, të zvogëlojnë gabimet, të kursejnë para dhe të rrisin të ardhurat. Pra, vazhdimi i humbjes së kohës, orëve të punës dhe potencialit të biznesit tuaj, në sistemet manuale të kontabilitetit është një gabim i kushtueshëm.

Qëllimi I këtij blog është të edukoj pronarët e bizneseve se si menaxhimi I kontabiliteti në mënyrë manuale dhe informatat jo të sakta, po dëmtojnë biznesin tuaj.

Këtë do ta bëjme duke ju treguar në vijim 10 mënyra se si kontabiliteti manual po e dëmton biznesin tuaj.

1. Përdorimi joefikas i kohës së punonjësve

Kur punonjësit tuaj kalojnë kohë duke kryer detyra joefikase të kontabilitetit, ju po shpenzoni resurset tuaja që kanë kosto të lartë për detyra që teknologjia relativisht me kosto të ulët mund t’i realizojë më mirë dhe më shpejt.

Duke zvogëluar kohën që punonjësit kanë nevojë për të përfunduar punën e tyre, si dhe numrin e punonjësve të nevojshëm për secilën detyrë, automatizimi përkthehet në më shumë orë të përqendruara në kryerjen e punës që sjell fitime. Ju po humbni të ardhurat e mundshme që mund të fitoni kur shfrytëzoni talentin dhe kohën e punonjësve tuaj me zgjuarsi.

Kapitali njerëzor është pasuria e biznesit tuaj me potencialin më të madh për të rritur të ardhurat. Punonjësit tuaj do të jenë në gjendje të përqendrohen në punën e nivelit të lartë që çon biznesin tuaj përpara.

2. Përcjellja e pasaktë e kohës për punë të caktuara të punonjësëve tuaj

Ka integrime të sistemit të kontabilitetit që mund t’i përdorni për të automatizuar gjurmimin e kohës dhe përfitimet e përllogaritjes/përdorimit në të gjithë kompaninë tuaj. Një nga më të preferuarat tona është QuickBooks Time Tracking. Si rezultat, ju mund të liroheni në departamentin tuaj të burimeve njerëzore për të punuar në detyra më të orientuara drejt qëllimit, si ide për ngritje në pozita, bonuse për arritjev të punonjësve, njohje dhe shpërblime.

Pra, jo vetëm që sistemet e vjetruara të gjurmimit të kohës kushtojnë paratë tuaja, por ato janë gjithashtu përgjegjëse për biznesin tuaj që humbet rritjen e mundshme përmes një strategjie më të fuqishme të kapitalit njerëzor.

Kjo është veçanërisht e rëndësishme për bizneset e shërbimeve që fitojnë para në kohën e njerëzve. Për të ndërtuar një biznes shërbimi mjaft fitimprurës, duhet të keni një sistem të përcjelljes së kohës që është i integruar me listën e pagave, caktimin dhe menaxhimin e pushimeve. Ky integrim i lejon ata të kryejnë kosto të vërtetë të punës, të zgjedhin çmimet e tyre dhe, në fund të fundit, të bëjnë më shumë para.

3. Të dhëna jo të besueshme

Proceset manuale të kontabilitetit janë të pasakta, të ngadalta dhe jo të besueshme. Si rezultat, është e pamundur për ju të dini nëse mund të mbështeteni në saktësinë e numrave të biznesit tuaj ose të dini nëse të dhënat që po shikoni janë aktuale.

Një proces joefikas i kontabilitetit, me të dhëna që nuk duken të sakta dhe nuk sigurojnë raporte vepruese për t’ju ndihmuar të merrni vendime, është i padobishëm.

Proceset manuale të kontabilitetit përfundojnë duke ju kushtuar para në një periudhë afatgjatë – përveç proceseve joefikase që konsumojnë kohë të vlefshme për punonjësit, por edhe me kosto shtesë (të paplanifikuara) të bëra nga kontabilisti juaj – për të bërë korigjime në librat e biznesit tuaj, për të korigjiuar mospërputhjet, dhe rregullimin e gabimeve. Proceset manuale nuk janë aq të sakta sa proceset e automatizuara dhe nuk janë në gjendje të zbatohen në raporte vepruese për të ndihmuar udhëheqësit e biznesit të marrin vendime të drejtuara nga të dhënat.

Nëse zbuloni se nuk mund të mbështeteni në proceset, numrat dhe raportet tuaja financiare, ose t’i merrni me kohë dhe në mënyrë të vazhdueshme, atëherë keni një problem të madh me proceset tuaja ekzistuese të kontabilitetit.

4. Potenciali për Mashtrim/Vjedhje

Pavarësisht se sa kontrollë keni në biznesin tuaj, proceset manuale të kontabilitetit kanë vrima sigurie që e ekspozojnë kompaninë tuaj ndaj rreziqeve të brendshme dhe të jashtme të mashtrimit/vjedhjes. Këto rreziqe nuk janë diçka që ju mund të injoroni dhe shpresoni se nuk do t’ju ndodhin kurrë.

Sistemet e automatizuara të kontabilitetit dhe llogarimbajtjes janë një pikë e mirë fillestare sepse ato kanë kontrolle të brendshme, që përmirësojnë sigurinë për të ndihmuar në minimizimin e potencialit të rrezikut të mashtrimit, duke e bërë shumë më të vështirë për individët të përfitojnë nga sistemi juaj.

Për më tepër, ndarja e detyrave, dhe një mundësi tjeter e vështrimit të punës, është një tjetër pjesë shumë e rëndësishme e zvogëlimit ose eleminimit të rrezikut të mashtrimit.

5. Mos kryerja e pagesave në kohë

Pagimi i faturave tuaja në kohë është thelbësor për reputacionin dhe kredinë e biznesit tuaj, dhe gjithashtu do t’ju kursejë nga pësimi i kostove të panevojshme në tarifat e vonuara ose në përllogaritjet e interesave të pagesave të vonuara. Për më tepër, ju mund të përfitoni nga zbritjet e parakohshme të pagesave dhe madje edhe të kurseni para duke paguar fatura të caktuara para se të paguhen kur të jetë e mundur.

Pa automatizuar këto procese, mashtrimi me të gjitha pagat e kompanisë suaj dhe mbajtja e tyre në mënyrë të përkryer/me ekspertizë është një detyrë mjaft e madhe që një punonjës i vetëm të merret me kohë të plotë. Ju do të humbni më shumë në kostot e sipërme kur punësoni një punonjës me kohë të plotë për të menaxhuar pagat tuaja sesa do të bënit nëse përfitonit nga një sistem I automatizuar për menaxhim kontabiliteti.

6. Faturimi I ngathët

Ngarkesa e madhe me punë te caktuara dhe mungesa e një sistemi per menaxhim financiar është rezultat I faturimit të ngathët ndaj klientave tuaj.

Me faturimin e automatizuar dhe zgjidhjet e pagesave elektronike, paguheni më shpejt, kurseni kohën e punonjësve dhe më e rëndësishmja, do të përmirësoni rrjedhën e parave të kompanisë suaj.

7. Menaxhim I dobët I shpenzimeve

Ditët e regjistrimeve te shpenzimeve ne fleta, fletore, excel kanë mbaruar. Regjistrimi I shpenzimeve në këtë menyrë lë hapësirë për gabime dhe mashtrime.

Duke regjistruar shpenzimet tuaja në një system për menaxhim financiar, do të ketë disa benefite për biznesin tuaj në periudhë afatgjatë.

Ju do të keni mundësi që të keni qasje në shpenzimet tuaja në kohë reale, bëni krahasime dhe analiza dhe merrni vendime të caktuara që ti ulni shpenzimet e biznesit tuaj.

8. Gabime në deklarimin e tatimeve

Mungesa e një sistemi për menaxhim financiar, rezulton në në mundësi të madhe ne gabimë kur bëhet deklarimi I tatimeve për shkak të informative jo të sakta. Si rezultat I këtyre gabimeve bizneset marrin gjoba të mëdha nga ATK, gjë e cila nuk do të ndodhte nëse  biznesi do bënte nje investim të vogël në një system për menaxim financiar.

Automatizimi i këtyre funksioneve në biznesin tuaj jo vetëm që siguron mbrojtje nga pasaktësitë dhe mosrespektimi, por gjithashtu kursen kohë.

9. Punësime në kohë jo të duhur

Secili pronar i biznesit e ka pyetur veten: “Kur duhet të punësoj më shumë punonjës?”

Sistemet manuale të kontabilitetit e bëjnë gati të pamundur parashikimin e mbajtjes së punonjësve ose rritjen e biznesit, gjë që e bën jashtëzakonisht të vështirë kohën e duhur të punësimit tuaj.

A ju lejon sistemi juaj i kontabilitetit të keni qasje në raportet e menaxhimit që mund t’ju ndihmojnë të parashikoni se kur do të duhet të zgjeroni një departament të caktuar dhe sa shpejt duhet të ndodhë kjo?

Nëse jo, atëherë po humbni potencialin për të zbutur rritjen e kompanisë suaj dhe për të kursyer në shpenzimet e punësimeve në kohë jo të duhur. Kur të jeni në gjendje të punësoni pikërisht në kohë, do të shmangni kostot e panevojshme që lidhen me rritjen e shpenzimeve të përgjithshme para se të keni nevojë.

10. Parashikimi i dobët i rrjedhës së parasë

Me sistemet manuale të kontabilitetit, nuk mund të keni një pasqyrë të qartë të parashikimit të rrjedhës së parasë aktuale të kompanisë suaj. Si rezultat, ju nuk mund të shihni sfidat përpara se ato të shfaqen dhe do të humbisni mundësinë për të marrë vendime të drejtuara nga të dhënat për t’ju ndihmuar të kaloni sfidat e ardhshme të rrjedhjes së parave.

Me sistemet e automatizuara të kontabilitetit dhe mbajtjes së llogarive, ju gjithmonë do të keni perspektivën më të saktë mbi gjendjen aktuale të rrjedhjës të parave të kompanisë suaj. Kjo do t’ju lejojë të merrni vendime strategjike tani për të mbrojtur të ardhmen e biznesit tuaj.

Suksesi I biznesit = Ekipi + Teknologjia

Mund të duket sikur ky lloj automatizimi është krijuar për të zëvendësuar punonjësit tuaj, por kjo nuk është e vërtetë.

Përdorimi i mjeteve të automatizuara dhe proceseve efektive të kontabilitetit thjesht do të lirojë kohën e punonjësve tuaj të vlefshëm, duke u mundësuar atyre që të përqendrohen në detyra me vlerë më të lartë. Si rezultat, kur bëhet fjalë për koston e kohës së punonjësve, do të shihni një kthim në investim shumë më të lartë kur investoni në sisteme për të automatizuar biznesin tuaj.

Nuk jemi kontabilistët më të lirë në treg, dhe pse kjo është e mirë për biznesin tuaj!

Melita Ymeraga
Kontabiliste  e Çertifikuar
Eksperte e Çertifikuar e Transformimit Digjital

3 minuta lexim

Është shumë zhgënjyese kur bisedoj me klientë të cilët kanë pasur përvoje jo të mirë me kontabilistët në të kaluaren. Kjo nuk ka të bëjë çdo herë me tarifen që ju paguani për këto shërbime, por ka të bëjë edhe me mënyren se si ofrohen shërbimet dhe sa ngushtë bashkëpunon biznesi me kontabilistin. Edhe pse dorën në zemër, sa më pak që paguani, më pak përkrahje do të merrni.

Dëgjojmë se si kontabilistët nuk reagojnë shpejtë dhe nuk janë proaktiv. Dëgjojmë se si tatimet deklarohen në momentin e fundit dhe stresin që ky proces shkakton. Si pronar biznesi, ju dëshironi (dhe duhet) të mbështeteni në kontabilistë të cilët janë çdo herë aty për ju!

Ky blog nuk e ka për qëllim që ju të vajtoni të kaluarën dhe i stilit “a t’kom thon”, por ne kemi shkruar këtë blog për të skjaruar se pse një shërbim i shkëlqyer vjen më një kosto dhe vlerën e shtuar që ju do të merrni në këmbim.

Shënim: Mund të mos jemi kontabilisti i duhur për ju dhe kjo është krejt në rregull!

Nëse keni arritur të lexoni deri këtu, dhe po mendoni:

Unë jam i interesuar më shumë për kontabilist tradicional dhe nuk jam i interesuar të mësoj si të përdori teknologji të reja, kjo është krejt në rregull dhe mund t’ju rekomandojmë kolegët tanë që punojnë në këtë mënyrë.

Ne jemi këtu për të treguar dallimin e shërbimeve të kontabilitetit të bazuara në teknologji kundrejtë atyre tradicionale dhe e dijmë që këto shërbime nuk janë të përshtatshme për të gjithë. POR, nëse jeni SH.P.K. dhe dëshironi një jetë më të mirë për vehten, për biznesin tuaj dhe familjen tuaj, atëherë vazhdoni të lexoni tutje!

Ne nuk jemi kontabilist për një herë në muaj dhe vetëm për deklarime tatimore por punojmë me ju si partner në ofrimin e një qetësie financiare afatgjate!

Ne besojmë se kemi çmimet më të arsyeshme për një shërbim të shkëlqyeshëm. Ne bëhemi pjesë e çdo hapi gjatë rritjës së biznesit tuaj, sepse e dimë që kontabiliteti është njëra prej pikave më të rëndësishme.

Ne duam t’ju ndihmojmë të:

 • Drejtoni një biznes të suksesshëm dhe merrni pushim dhe
 • Bëni një fitim dhe jini të pranishëm me të dashurit tuaj

Mënyra se si punojmë është e dizajnuar që t’ju ndihmojmë ta bëni këtë. Ja se si:

 • Ne reagojmë shpejt
 • Ne bëjmë mbajtjen e kontabilitetit në baza ditore (me kusht që të kemi pranuar dokumentet që na nevojitet nga ju)
 • Nuk ka asnjë befasi
 • Kemi çmime transparente https://melita-partners.com/mdigitalaccounting/
 • Ne kemi investuar në sisteme dhe procese për të siguruar që jemi efikasë dhe shumë përpara afateve ligjore.
 • Ne përdorim teknologjitë lidere në botë për të ndihmuar proceset dhe shërbimet tona
 • Ne e marrim seriozisht zhvillimin e vazhdueshëm profesional brenda ekipit

Ne investojmë në përmirësimin e vazhdueshëm të biznesit tuaj dhe ekipit tonë. “Bëje diferencen” është njëri ndër vlerat tona në Melita&Partners.

Një tarifë e lirë e kontabilitetit mund t’ju ndihmojë të qëndroni mirë me ATK, gjë që është e nevojshme. Por është gjithashtu minimumi i asaj që një kontabilist i mirë është këtu për t’ju mbështetur. Ju keni bërë një hap të madh në drejtimin e një biznesi dhe ne duam t’ju ndihmojmë në çdo hap të rrugës për ta bërë atë një sukses.

Ne bëjmë kontabilitet çdo ditë, pyetjet javore dhe kontrolla të plota çdo muaj. Ne kemi gjetur se kjo është mënyra më efikase për të drejtuar mbajtjen e librave, kështu që ju të keni informata të sakta në kohe reale se çfarë po ndodhë me biznesin tuaj. Këto janë të informacionet në të cilat bazoni vendimet tuaja më të rëndësishme.

Cmimet tona janë të bazuara në misionin tonë: Për të bërë kontabilitetin sa më të shpejtë dhe të thjeshtë të mundshëm, në mënyrë qe ju të keni kohë të mirreni me zhvillimin e biznesit tuaj.

Dhe, për ta kryer këtë mision, ne kemi qenë të përkushtuar për të mësuar vazhdimisht dhe kemi investuar në teknologjinë lidere në botë për të ndihmuar sistemet dhe proceset tona të brendshme të punës. Ne nuk do të ishim në gjendje të ofrojmë kontabilitet ditor, pa një investim të tillë.

Për më shume informata rreth shërbimeve ndjehuni të lirë të na kontaktoni në:[email protected]

Si mundet një shërbim i mirëfilltë i kontabilitet tu përkrah gjatë kësaj periudhe sfiduese

Melita Ymeraga
Kontabiliste  e Çertifikuar
Eksperte e Çertifikuar e Transformimit Digjital

3 minuta lexim

Gjatë izolimit për shkak të coronavirus, shumica e bizneseve janë gjetur në rrethana të vështira dhe situatë të pa provuar më parë prandaj kanë pasur nevojë për përkrahje nga jashtë. Disa prej tyre kanë qenë në një situatë më të mirë dhe janë përpjekur të mirëmbajnë atë nivel kurse disa biznese tjera kanë parë mundësi të reja dhe tani kanë nevojë për investime shtesë për të realizuar këto mundësi. Pavarësisht se në cilën situatë gjendeni, në terma afatshkurtë apo afatgjatë është me rëndësi të shqyrtoni vlerën e një kontabiliteti të mirëfilltë për biznesin tuaj, pasi gjuha e biznesit janë numrat dhe kontabiliteti së pari bëhet për biznesin e pastaj për administratën tatimore.

Po fillojmë më tri pyetje që ju si pronar biznesi duhet t’i bëni vetes:

 • Kur jeni duke biseduar me klient për projekte të reja, si do t’i siguroni ata që biznesi juaj është stabil dhe ju mund të kryeni punën në afat të caktuar dhe mund të përcjellni ambiciet e tyre zhvillimore?
 • Si do të siguroni stafin që ju keni kapacitete për të zhvilluar biznesin?
 • Apo furnitorët tuaj, se ju jeni të aftë për të kryer obligimet ndaj tyre në kohën e caktuar?
 • E keni një ide të re biznesi, si do t’i siguroni bankat/investitorët që ata t’ju besojnë në ofrimin e kredive që do të mbështesin zhvillimin e idesë tuaj?

Nuk mjafton të deklaroni “bëhet bëhet” por duhet të komunikoni me gjuhën e numrave, ku kontabiliteti i mirëfilltë ju jep vetëbesimin në negocim me palë të ndryshme.

Tani po parashikohet të ballafaqohemi me një valë të dytë të coronavirusit dhe ju duhet të ndërmerrni hapat për të mbrojtur biznesin tuaj nga ndikimet negative për shkak të COVID-19.  Ju mund të konsideroni të redukoni disa shpenzime, mund të bëni riprogramim të pagesës së taksave dhe kredive, mund të dakordoheni për shtyerje të afateve të pagesave ndaj furnitorëve, punoni me staf me ndërrime (dikush nga shtëpia e dikush në zyre, me gjysmë orari) por një gjë nuk duhet ta bëni – të shkurtoni shërbimet e kontabilitetit sepse nuk keni si t’i gjeneroni informacionet e sakta dhe në kohë të shpejtë, të dhëna që do ju mundësojnë dalje nga kjo situatë e krijuar me sa më pak dhimbje.

Raporti i shitjeve është një e dhënë me rëndësi për pronarin, por pa sistem ju nuk mund  të bëni krahasime të  shitjeve mes periudhës aktuale me ato paraprake për të kuptuar se sa është prekur biznesi juaj nga situata me coronavirus. Poashtu informatat mbi shitjet pa pjesën e kostos së mallit/shërbimit të shitur ju japin informacione jo të sakta për profitin bruto. Si do të gjeneroni informacionet për shpenzimet operacionale dhe të identifikoni se në cilat pjesë të bëni redukim të kostos pa e dëmtuar shëndetin e biznesit.  

Ju mund të keni mjete në xhirollogari bankare por pa një pasqyrë të llogarive të pagueshmeve, obligimeve të kredisë apo obligimeve tatimore, ajo e dhënë paraqet vetëm një iluzion se biznesi qëndron mire.

Ndoshta mendoni që me përdorim të excelit mund t’ia delni, apo se vetëm të përgatisni librin e shitjes, blerjes (kërkesë nga administrate tatimore) gaboheni shumë. Koston e kësaj qasje do ta kuptoni më vonë. Kur shënimet rriten dhe zgjerohet kompleksiteti, atëherë informacionet janë vështirë të gjurmueshme në excel e mos të flasim për raportimin e obligueshëm sipas SNRF për ndërmarrje të vogla dhe mesme.

Pse sistemet dhe shërbimet e kontabilitetit janë të domosdoshme

Para se të filloni çfarëdo analize, sigurohuni që i keni të gjitha regjistrimet në sistem. Sa më shumë që jeni të azhurnuar me shënime, aq më të sakta i keni informacionet dhe kjo ju ndihmon të përcjellni trendet, bëni parashikimet e duhura, përcjellni rrjedhjen e parasë dhe reagoni menjëherë kur ka nevoje.

Si mundet Melita&Partner tju ndihmoj që ju të jeni të kompletuar?

Si një grup i kontabilistëve të certifikuar me përvojë të gjerë në sektorin privat dhe organizata tjera ne e dijmë se cilat janë kërkesat dhe jemi të pajisur me njohuri të standardeve vendore dhe ndërkombëtare të kontabilitetit. Ne kemi përvojë t’i trajtojmë detajet por mbi të gjitha jemi edhe mentor që kujdesemi për klientat tanë. Pas pastrimit të të dhënave dhe azhurnimit të tyre duke ju mundësuar një raportim të mirëfilltë, ne punojmë më klientët që ata t’i kuptojnë numrat e tyre dhe të ndërmarrin vendime të mira afariste, kështu të ndihen të sigurt në aspekt financiar.

Kontabiliteti me ne nuk është vetëm shërbime reaktiv. Ne nuk ndalemi vetëm me regjistrimin e të shpenzimeve. Së bashku me ju do të shikojmë përpara, duke ju ndihmuar për të përgatitur buxhete, parashikime dhe planin e rrjedhës së parasë. Por, gjëja e parë është mi qit letrat në vij dhe nga kjo pikë me ndërtu një bazament të qëndrueshëm drejtë së ardhmes.

Viti 2020 është padyshim moment definues për të ardhmen e biznesit dhe ju keni mundësi tani të merrni vendim, ti qitni letrat në vij duke përfituar shërbime kualitative të kontabilitetit.

Pse kalimi në sistem të centralizuar të POS është zgjidhje e së ardhmes?

Arben Ymeraga, Drejtor Ekzekutiv , Melita & Partners

3 minuta lexim

Sistemet e pikave të shitjes (POS) kohëve të fundit kanë përjetuar një zhvillim te shpejtë. Në anën tjetër me krizën globale të shkaktuar  nga pandemia COVID-19 janë rritur kërkesat e shitësve me pakicë/restoranteve/franshizave me qenë sa më afër konsumatorve duke dëshiruar të përfitojnë një përmbledhje 360 shkallë për secilin nga konsumatorët e tyre. Për të arritur kompanitë këtë, qasja në të dhëna është esenciale.  Kjo tregon se industria tani po bëhet më intelegjente, pagesat tani mund të lidhen me sisteme të besnikërisë (lojalitetit) ku konsumatorët japin të dhënat e tyre në këmbim të përfitimeve ose promovimeve të personalizuara, duke krijuar një pamje më të fuqishme 360 ​​shkallë. E gjithë kjo e kombinuar – të dhënat dhe përvojat e personalizuar mund të nxisin blerjet e përsëritura dhe besnikërinë në një kohë kur shitësit me pakicë kanë nevojë për më shumë.

Pra, marrja e të dhënave nga këto sisteme është thelbësore. Por problemi që kemi sot është se shumë shitës me pakicë kanë akoma sisteme të decentralizuara POS (d.m.th. vendndodhje të shumëfishta me sistemet e tyre të pavarura POS, ose sisteme jo plotësisht të integruara me zyrat qendrore). Kjo e bën mbledhjen dhe analizimin e të dhënave shumë më të vështirë dhe pengon aftësinë e një shitësi me pakicë/restorant/franshize për ta kthyer këtë transformim të POS-it në avantazhin e tyre.

Si të shkohet në të ardhmen?

Tani është koha e duhur për një azhurnim të infrastrukturës tuaj POS. Ekzistojnë të gjithë elementet për të krijuar një sistem të menaxhuar në mënyrë qendrore që mund të mbështesë vizionin e së ardhmes për shitje me pakicë/restorant/franshizë. Disa nga benefitet janë listuar si mëposhtë:

Paratë e investuara sot, formojnë një bazament të qëndrueshëm për të dhënat e konsumatorve që ju nevojiten për të ardhmen.

Me një sistem të centralizuar të POS, shitësit me pakicë/restorantet/franshizat instalojnë në pikat e caktuara POS i cili është i lidhur me HQ POS në serverin qendror i cili mëtutje integrohet me sistem financiar. Këto sisteme të lidhura u ofrojnë zyrave qendrore raporte në kohë reale mbi trendet e blerjes së klientëve, menaxhimin e fuqisë punëtore, stoqeve, kostot tjera në të gjithë kompaninë, si hudhjet, ushqimi i punëtorve, amortizimi i mjeteve themelore etj.  Ato gjithashtu mundësojnë info më të thella në blerjet e konsumatorve dhe informacione të preferencave që mund të përdoret për të përmirësuar përvojën e përgjithshme të blerësve përmes programeve të përshtatura të besnikërisë. Duke centralizuar të dhënat në këtë nivel, ju filloni të ndërtoni bazën për të dhënat që ju nevojiten për të konkurruar në treg.

Ofertat promocionale – Çdo kompani dëshiron të jetë sa më afër konsumatorve të vet dhe për këtë ju nevojiten të dhëna analitike. Sistemet e centralizuara të POS ju mundësojnë që në cdo kohë të përcjellni trendin e shitjeve në cdo dyqan/restorant/franshizë dhe mëpastaj në bazë të këtyre  të dhënave të bëni promocione të ndryshme në pika të ndryshme të shitjes nga niveli qendror.

Planifikimi i stoqeve – Çdo kompani e cila mirret me prodhimin dhe shitje te mallrave e ka shumë të rëndësishme përcjelljen e nivelit të stoqeve.  Planifikimi i stoqeve ka të bëj me përcaktimin sasive minimale/optimale, kohës që nevojitet me arrit një mall dhe me trendin e caktuar të shitjeve edhe sa ditë do të ketë stok për mallin e caktuar, edhe informatava tjera që kompania të planifikoj prodhimin dhe shitjet.

Normativat

Normativat paraqet listën e produkteve dhe sasinë që nevojitet për të kompletuar një produkt final. Për industri të restoranteve/franshiza, etj shitja dhe qarkullimi është me rëndësi, por informata për menaxhmentin/pronarin  është jokomplete nëse gjatë shitjes nuk regjistrohet KMSH e produktit për të gjeneruar bruto profitin. Nëse nuk keni planifikim të  stoqeve mund të ndodh që për një artikull nuk arrini të kompletoni produktin final kurse në bilanc të gjendjes keni informatën për stoqe që është pasuri/asset i kompanisë por që realisht nuk mund ta konvertoni lehtë në para për shkak të mungesës së informacionit.

Raportimi

Me sistem të centralizuar të mPOS dhe teknologjitë ne dispozicion ju mund të keni raporte në kohë reale  për shitjet, cila pika shet më shumë e cila më pak, cilat janë orët ku fluksi është më i madh etj etj që ju ndihmon juve të bëni strategjinë e shitjes dhe promocionit. Duke përdorur njohuritë e marra nga raportet, merrni vendime të informuara të biznesit bazuar në atë që funksionon dhe çfarë jo. Pasi të jenë marrë ato vendime, rivlerësoni ato për të siguruar që ato ndryshime kanë qenë të dobishme për biznesin tuaj.

Si përmbledhje, ka shumë më shumë arsye për të centralizuar sistemet dhe menaxhimin e POS, duke përfshirë monitorimin dhe raportimin në nivelin e korporatave dhe dyqaneve, menaxhimin e informacionit dhe analizat dhe mbi të gjitha integrimin me sistemi financiar. Por me përmirësimet në integrim, shpejtësinë e përpunimit të të dhënave, tani është koha më e mirë për të vlerësuar infrastrukturën tuaj ekzistuese POS dhe për të krijuar një plan të ri të rritjes që mbështet klientët tuaj sot dhe nesër.

Një udhëzues për menaxhim të sukseshëm të restorantit

Arben Ymeraga, 4 minuta lexim

Pronarët e restoranteve kanë një nga punët më të kërkuara – ofrimin e ushqimit të shijshëm  dhe të freskët.

Restorantet e sukseshme lulëzojnë falë ushqimit të shijshëm, të përgatitur me finesë,  nivel të lartë të shërbimit dhe higjienës, por kjo nuk është e tëra. Një pjesë shumë e rëndësishme është menaxhimi i një biznesi të tillë, e kjo është një tregim komplet tjetër.

Drejtimi i një restoranti është njëjtë si drejtimi i cfarëdo biznesi tjetër.  Ju duhet të siguroheni që financat tuaja janë të menaxhuara mirë dhe kjo do të thotë të dini një gjë (ose 100) në lidhje me kontabilitetin dhe financat e restorantit. Nuk mjafton vetëm me e mbledh pazarin ditor.

Por si të mirreni me kontabilitetin e një restoranti nëse nuk keni ndonjë përvojë? Si të monitoroni rrjedhën e parasë,  koston për një meny, shpenzimet e përgjithshme dhe më e rëndësishmja, si e përcaktoni shëndetin e përgjithshëm financiar të restorantit tuaj? Nëse restoranti juaj vlon nga klientat, kjo do nënkuptonte që duhet të jetë biznes financiarisht i suksesshëm, apo jo? Jo gjithmonë.

Ekzistojnë shumë tregues të shëndetit financiar të një restoranti, përveç trafikut të klientave. Mbajtja e librave dhe kontabiliteti janë shumë të rëndësishëm për të kuptuar pasqyrën financiare.

Pavarësisht se kush ju mban kontabilitetin  në restorantin tuaj, udhëzimet e mëposhtme do ju ndihmojnë që ju të zotëroni financat e juaja që mëpastaj të relaksuar të vazhdoni shërbimin e ushqimeve të shijshme dhe freskëta për klientët e juaj. Mëposhtë janë disa nga këshillat e menaxherve të restoranteve të sukseshme.  

Monitoroni Kostot Primare në baza ditore

Nëse nuk i monitoroni shpenzimet çdo ditë, ju  humbasni një nga mënyrat më të thjeshta për të rritur profitabilitetin. Për të drejtuar një restorant që në të vërtetë fiton dhe është profitabil është thelbësore të monitorohen indikatorët kryesorë të performances (KPI)

Kuzhina

Kuzhina juaj është vendi kryesor ku ju mund të zvogëloni kostot dhe të rrisni prodhimin. Monitorimi i asaj se cfarë hyn dhe del nga kuzhina juaj do t’ju lejojë të përqendroheni për të zvogëluar mbeturinat, hudhjet  dhe kostot. Këtu janë disa IKP të menaxhimit të kuzhinës që ju sugjerojmë të ndiqni:

Kosto e mallit të shitur (KMSH) – Nëse e përcjellni vetëm një indikator në kuzhinën tuaj, atëherë ky indikator është patjetër. Kostoja e mallrave të shitura është kostoja më e madhe për çdo restorant; të kuptosh normativat e produkteve të menysë dhe të analizosh se ku mund të ulësh kostot është faktori kyç për rritje profitabilitet.

Popullariteti  dhe profiti i një artikulli në meny – Si i caktoni çmimet e artikujve në meny ndikon në profitabilitet. A e dini se cili ushqim jep  kthimin më të madh dhe sa mirë po shitet ai artikull? Profiti i lartë në një meny është mirë, por nëse nuk shitet shumë nuk çon peshë.  Ndoshta artikujt që shiten më shpejtë por me një margjinë më të ulët profiti mund të jetë kanali kryesor i të hyrave. Pa këto informata ju nuk mund të ridizajnoni menytë e reja dhe merrni vendime për promocione të ndryshme. Në momentin që ju i keni këto informacione, me teknologji të sodit ju mund të bëni promocione për produkt të caktuar, pikë të shitjes të caktuar,  për ditë të caktuara të javës apo edhe kombinime të produkteve.

Menaxhimi i stoqeve dhe hudhjet e ushqimit – janë një sfidë e madhe në industrinë e restoranteve. Çdo menaxher restoranti e ka për objektiv që gjithmonë të ketë ne dispozicion përbërës që janë të freskët dhe në sasi të mjaftueshme për të menaxhuar porositë. Përcjellja e asaj se cfarë shitet në kohë të caktuar dhe mirëmbajtja e informacioneve për sasi minimale është esenciale. Një KPI është rrotullimi i stokut që kalkulohet si shitjet neto pjestuar për koston mesatare të stokut. Në anën tjetër përcjellja e hudhjeve  të ushqimit ju ndihmon të bëni planifikime më të mira. Ju ndihmon të bleni kur dhe cka ju duhet, që dërgon tek një menaxhim më i mirë i deposë duke siguruar gjithmonë artikuj të freskët. Kjo mund të ndihmoj p.sh. edhe në përcaktimin e porcionit të një ushqimi, nëse keni nevojë të ridimenziononi porcionin apo mënyrën se si e servoni.

Nëse keni një sistem të mirë të regjistrimit të hudhjeve që dëshmohen, mund të llogaritet si shpenzim që ndikon në gjatë deklarimit të taksave. Poashtu është më rëndësi të përcjellen edhe skadencat dhe dëmtimet e produkteve që japin një informatë më të plotë të stokut të për një  periudhë të caktuar.  

Menaxhimi i klientave

Klientat tuaj janë pjesa më e rëndësishme e restorantit tuaj. Matja e asaj se cka i bën  të lumtur ata dhe kthimi i tyre tek ju është shumë e vlefshme kur bëhet fjalë për përcaktimin se çfarë të ndryshoni, mirëmbani ose përmirësoni. Ju mund të konsideroni të përcjellni  KPI si në vijim:

Shitjet e ushqimeve dhe pijeve për mysafir: 

Identifikoni se cilat meny janë më atraktive për mysafirët dhe a ka ndikim në cilën pjesë të ditës ndodhin shitjet më të mëdha. Përcjellja e këtyre informacioneve do ju ndihmoj të bëni korigjime të menyve si p.sh. duke hjekur pjata që nuk performojnë dhe ndikojnë negativisht në profit, ose rritja e vogël e çmimeve në ushqimet më të shitura që ju ndihmonë të rrisni margjinat. Këto matje ju ndihmojnë se cfarë dhe në cilën kohën të bëni promocione të caktuara, “happy hours” dmth si të menaxhoni cmimet në një kohë të caktuar. 

Të hyrat për ulëse – Të hyrat për ulëse ose tavolinë për orë janë shumë të rëndsishme për profitabilitetin. Nëse ulëset janë të zbrazta, ju keni problem me profit. Duke matur të hyrat aktuale për orë, të pjestuar me numrin e ulëseve/tavolinave ju keni mundësi të përmirsoni profitabilitetin për orë.

Shitja dhe marketingu 

Edhepse përkujdesja për klientët dhe përgatitje të ushqimit përbën pjesën kryesorë të punës tuaj, ju nuk mund të ikni edhe pjesëve tjera të punës në zyre. Analiza e shitjeve dhe kuptimi i asaj se si investimi në marketing ju ndihmon në rritje të të hyrave është esenciale me pas një pasqyrë të mirë të rrjedhës së parasë. Ndoshta mund të konsideroni të ofroni një program të besnikësirë për klientët që ju vizitojnë shpesh.   

Pëfundimisht ka shumë indikator të ndryshmë të cilët do ju ndihmojnë juve të përcjellni performancën financiare të restorantit tuaj . Në momentin që ju përcaktoheni për këta KPI ju duhet të gjeni mënyrë si ti matni, prandaj cka duhet të bëni:

 1. Investoni në një aplikacion të pikës së shitjes (Point of Sales-POS) të mirë që integrohet me sistem financiar. Ky është një nga vendimet më të mira që do ju ndihmoj të rritni profitabiliteti të restoranti. Një sistem i tillë do ju ndihmoj të keni:
 • Analiza të shitjeve të detajuara për cdo produkt,kohë dhe kostove, dhe do ju ndihmoj të zhvilloni strategji  të promocioneve
 • Përcjellni llogaritë e arkëtueshme dhe  pagueshme
 • Rikonsiloni keshin keshin, bankën , kreditë kartelat
 • Me një sinkronizim në kohë reale ju do të keni pasqyrat financiare në cdo kohë dhe të bëni analiza të profitabilitetit  në cdo kohë

Bonus – Ju mund të shikoni mundësinë e angazhimit të një kontabilisti digjital që ka përvojë në industrinë e restoranteve asisoji që ju të fokusoheni në gjërat kryesore që i mban klientat tuaj të kënaqur dhe të vazhdojnë të vijnë tek ju.

Pse përmirësimi i proceseve të punës mund të jetë factor kyç i suksesit në biznes

Duket se sot, i gjithë përqëndrimi për përmirësimin e biznesit është në automatizim dhe aplikacione dhe kjo është një gjë e mirë. Sigurisht që ne duan që ju të blini softueret që ne i ofrojmë në treg por këto si të vetme nuk do ti zgjidhin të gjitha problemet e biznesit. Ka një gjë që është ndoshta më e dobishme se automatizimi dhe që pa të cilën nuk ka sukses biznesi e kjo është zhvillimi i proceseve. 

Kompanitë e mëdha kaluan shumë kohë duke e bërë këtë. Ndërsa disa nga bizneset e vogla tek tani po arrijnë në këtë pikë.

Proceset, për mua, përfshijnë zhvillimin e procedurave të shkruara, format, mostrat dhe listat e kontrollit që ju dhe stafi mund të përdorni dhe të ndiqni në tre fusha kryesore të biznesit tuaj:

1. Cikli i shitjes 

2. Ofrimi i shërbimit të klientit

3. Proceset e brendshme të punës 

Pasi proceset tuaja të jenë dokumentuar, atëherë mund të filloni të identifikoni proceset që mund të automatizohen dhe përmirësohen. Automatizimi është një nënbashkësi e zhvillimit të procesit, jo komponenti kryesor. Pra biznesi nuk mund të përmirësoj atë që nuk mat dhe nuk mund të mat atë që nuk është e dokumentuar. 

Dokumentimi -> Matja e rezultateve -> Përmirësimi i proceseve= Më shumë fitime dhe më shumë kohë të lirë. 

E di se sa i vështirë është hapi i parë për disa prej jush, por hapat tjerë janë më  tërheqës. Hapi “përmirësimi i proceseve” përfshin pjesën më sfiduese: automatizimin, delegimin, krijimin e një forme sipas nevojës, dhe futjen e tyre në procedurat përkatëse.

Kontrolloni për të parë se si qëndron biznesi juaj në të tre fushat dhe pasi të diagnostifikoni gjendjen merrni masat e duhura për të investuar në procese në menyrë të vazhdoni me trendet teknologjike dhe të drejtoni një biznes konkurues dhe profitabil. E nëse synoni eksportin, atëherë filloni qysh sot!

Programi mDA Partner për firma të kontabilitetit.

Melita Ymeraga

Kontabiliste e Çertifikuar, Eksperte e Çertifikuar për Transformim Digjital

3 minuta lexim

Transformimi digjital ka revolucionarizuar bizneset në përgjithësi dhe përjashtim nuk bën as profesioni i kontabilitetit dhe auditimit. Sipas shumë raporteve një % shumë e lartë e të gjitha detyrave aktuale të ndërmarra nga auditorët, kontabilistët dhe llogarimbajtësit kanë potencial për t’u automatizuar. Në anën tjetër bizneset e vogla dhe të mesme janë bërë më kërkuese për shërbimet digjitale. Prandaj, roli i kontabilistëve dhe auditorëve profesionistë si këshilltarë të besueshëm, i kombinuar me kontabilitet digjital, hap mundësi të reja për kontabilistët dhe auditorët që i shfrytëzojnë këto mundësi teknologjike.

Bazuar në këto trende, ne kemi zhvilluar pakon tonë më të re posaqërisht për firmat e kontabilitetit.

Avancimi më i madh në firmen tuaj të kontabilitetit!

Me platformën mDigitalAccounting, nuk ka kufizim se sa mund të rrisni listën tuaj të klientëve të cilëve ju ofroni shërbime të kontabilitetit, padyshim të cilësisë së lartë.

Një metodologji moderne e kontabilitetit. Softuer fleksibil sipas nevojave të klientëve tuaj, procesim automatik i të dhënave dhe raportim në çdo kohë dhe nga kudo. Mbështetje nga ekspert të çertifikuar të softuerit dhe kontabilitetit. Të gjitha në një vend!

Kujt i dedikohet?

Programi mDAPartner i Kontabilitetit është i dizajnuar për firma të kontabilitetit që duan të rrisin bizneset e tyre.

Pse të bëheni mDAPartner?

Që të jeni në hap me trendet globale teknologjike. Ndërsa ju ofroni një eksperiencë të pandërprerë për klientët tuaj, duke i mbajtur shpenzimet e ulëta dhe saktësinë e lartë, mDigitalAccounting e bën firmën tuaj më produktive duke reduktuar stresin dhe duke ju ofruar më shumë kohë në dispozicion për shërbime më të rëndësishme.

Ju përfitoni:

 • Softuer kontabiliteti QuickBooks Online dhe setup fillestar

Mbështetje gjithëpërfshirëse me një ekip të dedikuar ekspertësh. Ne do t’ju bëjmë gati setup-in e softuerit për klientët tuaj ekzistues dhe ata të rinj. Do t’ju ndihmojmë me bartjen e gjendjes fillestare duke ju siguruar që setup-i do të jetë i përshtatur sipas nevojave të klientit tuaj dhe kërkesave që dalin nga standardet e kontabilitetit. Keni nevojë për ndihmë? Jemi në dispozicion në çdo kohë!

 • Platformë kolaborimi dhe procesim të të dhënave për klientët tuaj

Mundësi për të menaxhuar të gjithë klientët tuaj nëpërmjet platformës mDigitalAccounting dhe aplikacionit mobil. Ngarkoni dokumente të ndryshme për regjistrim: si fatura, ekstrakte të bankës, lista të pagave etj. Mundësi të gjeneroni raporte financiare, raporte menaxheriale dhe të bisedoni me ekipin mDigitalAccounting sipas nevojës.

 • Kontabilitet i përsosur

Nuk ka më lomsh të letrave të cilat presin për t’u regjistru gjatë kohës së deklarimit të tatimeve. Me mDigitalAccounting, firmat e kontabilitetit mund të shkarkojnë vëllimin e përditshëm të punës (futja e të dhënave, rekonsilimet bankare, klasifikimet në kontot përkatëse), duke ju lejuar që të përqëndroheni në shërbimet këshilluese të nivelit më të lartë me klientin. Kështu, klientët tuaj marrin informacion të saktë, në kohë dhe me kosto efektive.

Jo më punë deri në orë të vona për futjen e të dhënave – atë na kaloni neve!

Klientët tuaj përfitojnë:

 • Kontabilitet të përditësuar dhe informacion të saktë. Ne merremi me të gjithë punën e përditshme, ndërsa ju dhe klienti juaj mund ta kaloni kohën në prioritetet tjera të kontabilitetit. Klientët tuaj nuk kanë asnjë vonesë në shërbim ose joproduktivitet për shkak të mungesës së informacionit.

Qiti letrat n’vij, kalo sot në mDigital Accounting!

Me pas mi bo ditën 48 orë nashta kish mjaftu!

Melita Ymeraga, Kontabiliste e Çertifikuar
Themeluese – Melita&Partners

2 minuta lexim


Shpesh takoj pronar/e të bizneseve të vogla të cilët kanë arritur në një pikë kritike të zhvillimit por kurrsesi të kalojnë në korsinë e majtë të rrugës. Sado që ndërmarrin një hap të guximshëm për rritje duke ofru produkte dhe shërbime të reja, elani dhe entuziazmi frenohet prej punëve rutinore të cilat është zor me i heq qafe. Shumë prej tyne thonë se brenda ditës mirren me 1 milion gjana të ndryshme dhe se kjo i bën persona të sukseshëm e multitasking.

Por, nëse analizohet se në çka shpenzohet koha kualitative, atëherë është e qartë pse ka vështirësi në rritje të biznesit. Pronari mirret me furnizime, faturime të klientit, menaxhim të arkës, mbajte të shënimeve diku në fletore apo excel, kush i ka borxh dhe kujt i ka biznesi borxh, data e këstit të kredisë, a e pagova rrymën, internetin… dhe në fund kur dëshiron të siguroj një informacion duhet të humb shumë kohë për një info shumë të bazike, p.sh. kush i ka borxh? Apo si me i mbedh mjetet për këst të kredisë? . Kjo gjë është e zakonshme për çdo biznes të vogël dhe kjo ndodh në tërë botën, jo vetëm tek ne. Vetëm ndaluni e mendoni sa kushton koha e një ndërmarrësi që mirret me detaje të vogla dhe sa ja vlen me e humb kreativitetin për biznes tuj e mbyt vehten me punë monotone e rutinore.

Për shumë pronarë, biznesi i tyne është si fëmija i tyne. Kuptohet, është e vështirë të heqësh dorë nga kontrolli. Si çdo fëmijë që rritet dhe kërkon të gjej rrugën e vet, ashtu edhe biznesi duhet të delegoj kontrollet e punëve në mënyrë që të rritet dhe zhvillohet. Në këtë rrugëtim, pronarët shumë shpejtë e kuptojnë se të dhënat financiare të azhurnume dhe të sakta janë kritike për suksesin e biznesit të tyre.

Zakonisht bizneset e vogla i mbajnë librat vet dhe një minikontabilitet për mi pas letrat më afër dhe për mi kursy do para, ndërsa kontabilistin e angazhojnë vetëm për deklarime tatimore. Dhe, kur duhet me marr vendime të shpejta të bazuara në informata financiare, duhet me prit që kontabilisti me ardh 1 herë në muaj me ju mbledh letrat dhe me ju gjeneru raporte pas 2 muaje!!! Jo më!

Në vitin 2019 është koha që ju të punoni ndryshe dhe të delegoni këto detyra tek kontabilisti juaj virtual përmes teknologjisë cloud dhe shërbimeve mDigitalAccounting.

mDigitalAccounting është zgjidhje e dizajnuar që të mbuloj funksionin e kontabilitetit përmes një platforme të avancuar teknologjike në cloud, duke kalu tek ne të gjitha detyrat, përfshi regjistrimin e shpenzimeve, regjistrimin e bankës, arkës, blerjeve, pagave, deklarimet tatimore dhe më shumë. Ju thjesht dërgoni dokumentet tuaja burimore tek ne nëpërmjet një platforme të sigurtë në internet apo përmes fotove. Ne përpunojnë dokumentet tuaja dhe ju i keni të gjitha online, të arkivuara dhe në formë të raporteve menaxheriale dhe financiare. Kështu, ju mund të gëzoni efikasitetin dhe sigurinë e një procesi të bazuar në internet.

Nëse ideja për të kalu në cloud ju bën të pasigurtë dhe e shikoni me dyshime, ndaluni dhe shikoni prej një këndvështimi tjetër. Me ruajten e shënimeve tuaja në teknologjinë cloud të dhënat e juaja janë më të sigurta se “nër jastyk”.

QuickBooks Online – lider në teknologjinë cloud, ju ofron siguri shumë të lartë të shënimeve, më të lartë se sa sistemet bankare. Humbja, vjedhja apo dëmtimi i një kompjuteri nuk rezulton në humbje të shënimeve me vlerë për biznesin tuaj.  

Ndryshimet nga rutina e përditshme nuk janë të lehta, por nëse ndërmerrni hapa të vegjël përfitimet do të jenë të mëdha. Ju sigurojmë që nëse e ndani një shumë të vogël të parave për këto shërbime për një kohë të caktuar, ju do t’ia dilni të rritni biznesin dhe nuk do të keni nevojë të punoni 24 orë në ditë! Ju vetëm duhet të ndryshoni se si do ti shfrytëzoni ato orë, kurse për të tjera kujdesemi ne.

Qiti letrat n’vij! Kalo sot në mDigitalAccounting!